‍ اختتامیه اولین رویداد استارتاپی ورزش شهر تهران

‍ اختتامیه اولین رویداد استارتاپی ورزش شهر تهران برگزار شد.

از برترین طرح های ارایه شده تجلیل شد

اسپورتک ـ نخستین رویداد استارتاپی ورزش شهر تهران  پس از بررسی آثار های ارایه شده به سازمان ورزش و معرفی برترین ها به پایان رسید.

به گزارش روابط عمومی سازمان ورزش شهرداری تهران، امروز سه شنبه 17 مهرماه طی مراسمی با حضور رییس، معاونان و مدیران سازمان ورزش و مدیرانی از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت ارشاد اسلامی و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و صداسیما اختتامیه اولین رویداد استارتاپی ورزش شهر تهران با عنوان "تهران اسپورتک" ، برگزار و طی آن از سه طرح برتر تجلیل به عمل  آمد.

سیرتی دبیر رویداد گفت : ثبت نام رویداد استارتاپی ورزش شهر تهران روز 26 خرداد ماه آغاز و به مدت سه ماه به طول انجامید و پس از آن طی جلساتی آثار ارایه شده مورد داوری قرار گرفت و در نهایت سه طرح برتر از سوی کمیته علمی و داوران انتخاب شد.
در این نشست از ارایه کنندگان سه طرح برتر با اهدای لوح تقدیر تجلیل به عمل آمد.

سیرتی در پایان گفت : در مراسم یادشده از سامانه هوشمندتجهیزات مانیتورینگ IOTپایش محیط های ورزشی تقدیر شد.