ثبت نام پاپ آپ

LOGIN

 

دکتر مسعود سیرتی

 

مهندس کامپیوتر و دکترای کسب و کار هوشمند (BI)

مدرس کسب و کار و تجارت الکترونیک و شهر هوشمند در دانشگاه

عضو کمیته علمی جشنواره ملی رسانه های دیجیتال سلامت و مربی توسعه کسب و کار های نوپا در رویداد های ملی

عضو شورای سیاست گذاری و کمیته علمی سومین جشنواره ملی ایده ها و فرصت ها قوه قضاییه

عضو شورای راهبردی و کمیته علمی همایش ملی فناوری های فرهنگی دانشگاه صنعتی شریف

عضو شورای راهبردی سومین نمایشگاه رسانه های الکترونیک ، کالا و خدمات دیجیتال

عضو کارگروه فاوای شهرداری تهران

 هم بنیان گذار اکوسیستم فلو

مسول فناوری های نوین و استارتاپ های معاونت حمل و نقل ترافیک

منتور اولین رویداد استارتاپی شبکه های ارتباطی حمل ونقل شو

نایب رئیس انجمن بازی های رایانه ای شهرداری تهران

بنیانگذار خانه های فناوری اطلاعات محلات شهرداری تهران

بنیانگذار جشنواره شکوفا ( شهروند کارآمد و فناوری اطلاعات ) شهرداری تهران

معاون فناوری اطلاعات و کنترل عملکرد امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران (90 - 96)

مسئول کمیته فناوری اطلاعات ستاد گردشگری شهرداری تهران (90 - 96)