ثبت نام پاپ آپ

LOGIN

اگر به دنبال پاسخ این سوال باشیم که چه چیزی باعث موفقیت یک کشور می‌شود، بی شک یکی از جواب های ممکن وجود بنگاه ها و شرکت های موفق است و این در حالی است که کارآفرینان اصلی ترین عامل ایجاد بنگاه ها و شرکت های موفق می باشند. در حقیقت کارآفرینان پیشگامان موفقیت های تجاری و اقتصادی در جامعه هستند و از این رو امروزه کارآفرینی به عنوان یکی از راههای توسعه اقتصادی در جهان و به طور خاص در کشورهای در حال توسعه شناخته شده است. کارآفرینی و ایجاد کسب‌وکارهای جدید تولید ثروت، بازتوزیع منابع، توسعه تکنولوژی و اشتغال مولد را درپی خواهد داشت. از همین رو در ایران نیز در سال های اخیر توجه ویژه ای به پدیده کارآفرینی شده است.

امروزه بازار فناوری اطلاعات و ارتباطات بخش قابل توجهی از سهم اقتصاد جهانی را به خود اختصاص داده اند، بدین گونه که ارزش این بازار در سال به میلیاردها دلار رسیده است. این بازار با داشتن چند میلیون گوشی همراه و ضریب نفوذ بالای اینترنت در کشور، بستری بی نظیر برای اشتغال زایی و ایجاد بنگاه های موفق است، کشور با داشتن فارغ التحصیلانی توانمند سهم ناچیز خود را از این بازار ارتقاء داده و زمینه ساز درآمد زایی و ارزآوری در کشور شود.

این رویداد فرصتی را برای شرکت کنندگان فراهم می کند تا در یک مسابقه علمی و عملیاتی نسبت به تولید محتوا اقدام کنند، امید است که با برگزاری این برنامه گام کوچکی در جهت توسعه و ترویج کارآفرینی، توسعه کسب‌وکارهای دیجیتالي در حوزه ورزش و نهایتاً توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور‌مان برداشته شود.

روش برگزاری این رویداد بدین صورت خواهد بود که فراخوانی برای جذب طرح ها و ایده ها داده می‌شود. متقاضیان با مراجعه به وب‌گاه تخصصی طراحی‌شده، به عضویت وب‌گاه درآمده و کاربرگی را که در آن اطلاعات مربوط به مشخصات شخصی، تحصیلی و ... است را تکمیل می کنند. علاوه بر این شرکت‌کنندگان باید ایده و طرح اولیه خود را در وب‌گاه مربوطه بر اساس قالب مشخصی که وجود دارد آپلود كنند. آن‌ها می‌توانند برای توضیح ایده و طرح خود از فایل‌های تصویری، صوتی و ویدئویی نیز استفاده کنند

سپس ایده‌ها و فناوری‌ها مورد داوری قرارگرفته و طرحی که امتیاز بیشتری را در این مرحله دریافت کرده باشند، انتخاب‌شده و به مرحله بعدی راه می‌یابند.

تیم منتخب در کارگاهی یک روزه جهت آشنایی با مفاهیم کسب‌وکار به طور کل و مبانی کسب و کار درصنت ورزش به طور خاص شرکت می کنند.

در مرحله بعد تیم ها وارد یک رویداد یک روزه می شوند که در آن می بایست طرح اولیه ایده یک کسب‌وکار را کامل کرده و ارائه دهند. به مدت یک هفته پس از برگزاری رویداد ، طرح ها مورد ارزیابی داوران قرار می گیرد و ایده های برتر انتخاب می‌شود. مالکین طرح ها و ایده های برتر، علاوه بر دریافت جوایز نقدی و غیرنقدی، می توانند وارد فرآیندی دو ماهه شوند که در آن به منظور تجاری سازی ایده هایشان، مورد حمایت قرار گیرند.

اگر به دنبال پاسخ این سوال باشیم که چه چیزی باعث موفقیت یک کشور می‌شود، بی شک یکی از جواب های ممکن وجود بنگاه ها و شرکت های موفق است و این در حالی است که کارآفرینان اصلی ترین عامل ایجاد بنگاه ها و شرکت های موفق می باشند. در حقیقت کارآفرینان پیشگامان موفقیت های تجاری و اقتصادی در جامعه هستند و از این رو امروزه کارآفرینی به عنوان یکی از راههای توسعه اقتصادی در جهان و به طور خاص در کشورهای در حال توسعه شناخته شده است. کارآفرینی و ایجاد کسب‌وکارهای جدید تولید ثروت، بازتوزیع منابع، توسعه تکنولوژی و اشتغال مولد را درپی خواهد داشت. از همین رو در ایران نیز در سال های اخیر توجه ویژه ای به پدیده کارآفرینی شده است.


امروزه بازار فناوری اطلاعات و ارتباطات بخش قابل توجهی از سهم اقتصاد جهانی را به خود اختصاص داده اند، بدین گونه که ارزش این بازار در سال به میلیاردها دلار رسیده است. این بازار با داشتن چند میلیون گوشی همراه و ضریب نفوذ بالای اینترنت در کشور، بستری بی نظیر برای اشتغال زایی و ایجاد بنگاه های موفق است، کشور با داشتن فارغ التحصیلانی توانمند سهم ناچیز خود را از این بازار ارتقاء داده و زمینه ساز درآمد زایی و ارزآوری در کشور شود.


این رویداد فرصتی را برای شرکت کنندگان فراهم می کند تا در یک مسابقه علمی و عملیاتی نسبت به تولید محتوا اقدام کنند، امید است که با برگزاری این برنامه گام کوچکی در جهت توسعه و ترویج کارآفرینی، توسعه کسب‌وکارهای دیجیتالي در حوزه ورزش و نهایتاً توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور‌مان برداشته شود.


روش برگزاری این رویداد بدین صورت خواهد بود که فراخوانی برای جذب طرح ها و ایده ها داده می‌شود. متقاضیان با مراجعه به وب‌گاه تخصصی طراحی‌شده، به عضویت وب‌گاه درآمده و کاربرگی را که در آن اطلاعات مربوط به مشخصات شخصی، تحصیلی و ... است را تکمیل می کنند. علاوه بر این شرکت‌کنندگان باید ایده و طرح اولیه خود را در وب‌گاه مربوطه بر اساس قالب مشخصی که وجود دارد آپلود كنند. آن‌ها می‌توانند برای توضیح ایده و طرح خود از فایل‌های تصویری، صوتی و ویدئویی نیز استفاده کنند


سپس ایده‌ها و فناوری‌ها مورد داوری قرارگرفته و طرحی که امتیاز بیشتری را در این مرحله دریافت کرده باشند، انتخاب‌شده و به مرحله بعدی راه می‌یابند.


تیم منتخب در کارگاهی یک روزه جهت آشنایی با مفاهیم کسب‌وکار به طور کل و مبانی کسب و کار درصنت ورزش به طور خاص شرکت می کنند.


در مرحله بعد تیم ها وارد یک رویداد یک روزه می شوند که در آن می بایست طرح اولیه ایده یک کسب‌وکار را کامل کرده و ارائه دهند. به مدت یک هفته پس از برگزاری رویداد ، طرح ها مورد ارزیابی داوران قرار می گیرد و ایده های برتر انتخاب می‌شود. مالکین طرح ها و ایده های برتر، علاوه بر دریافت جوایز نقدی و غیرنقدی، می توانند وارد فرآیندی دو ماهه شوند که در آن به منظور تجاری سازی ایده هایشان، مورد حمایت قرار گیرند.